"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

2. KYU - NIKYU

 

Nage-waza:

 1. Hane-goši

 2. Hane-maki-komi

 3. Harai-curi-komi-aši

 4. Sumi-gaeši

 5. Sumi-gaeši

 6. O-guruma

 7. Seoi-toši

 8. Curi-goši

Katame-waza:

 1. Aši-gatame-džime

 2. Vaki-gatame

 3. Hara-gatame

 4. Uki-gatame

Základné pohybové zručnosti a vedomosti:

 1. Renraku-waza - 5 kombinácií

 2. Kaeši-waza - 5 kontrachmatov

 3. Únik z Katame-waza - 5 techník

 4. Sebaobrana na princípoch juda - 5 techník

 5. Prechody v Ne-waza - 5 techník