"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

3. KYU - SANKYU

 
 

Nage-waza:

 1. Aši-guruma

 2. Tomoe-nage

 3. Ko-soto-gake

 4. Soto-maki-komi

 5. Okuri-aši-barai - bočný i kruhový pohyb

 6. Sode-curikomi-goši

Katame-waza:

 1. Morote-džime

 2. Ude-hišigi-ude-gatame

 3. Hiza-gatame

 4. prechod do Sankaku-osae-komi z partera

 5. Prechod do Ude-hišigi-džudži-gatame z partera

Základné pohybové zručnosti a vedomosti:

 1. Renraku-waza - 4 kombinácie

 2. Kaeši-waza - 4 kontratechniky

 3. Únik z Katame-waza - 4 techniky