"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

5. KYU - GOKYU

 
 

Nage-waza:

 1. O-uči-gari

 2. Harai-goši

 3. Curi-komi-goši

 4. Hiza-guruma

Katame-waza:

 1. Ude-hišigi-džudži-gatame - základné vykonanie páky bez prechodu

 2. Ude-garami

 3. Kata-džudži-jime

 4. Nami-džudži-džime

 5. Gjaku-džudži-džime

Základné pohybové zručnosti a vedomosti:

 1. Renraku-waza (2 kombinácie z už osvojených techník)

 2. Kaeši-waza (2 protichmaty z už osvojených techník)

 3. Uči-komi - nástupy do osvojených techník