"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

6. KYU - ROKKYU

Nage-waza:

 1. Morote-seoi-nage

 2. Eri-seoi-nage

 3. Ko-uči-gari

Katame-waza:

 1. Kuzure-kesa-gatame

 2. Kuzure-kami-šiho-gatame + 1 únik

 3. Kuzure-joko-šiho-gatame + 1 únik

 4. Kuzure-tate-šiho-gatame + 1 únik

Základné pohybové zručnosti a vedomosti:

 1. Tandoku-renšú

 2. Jaku-soku-geiko – precvičovanie techník počas voľného pohybu

 3. Dokonale ovládať základné pravidlá súťaženia a zakázané konania, tresty

 4. Rozcvičenie – pretekár by mal byť schopný zvládnuť samostatne rozcvičiť sa