"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

7. KYU - NANAKYU

Nage-waza:

  1. Ippon-seoi-nage

  2. Koši-guruma

Katame-waza:

  1. Tate-šiho-gatame + 1 únik

  2. Kami-šiho-gatame + 1 únik

  3. Kata-gatame + 1 únik

Základné pohybové zručnosti a vedomosti:

  1. Kuzuši – vychýlenie

  2. Pohyb po zápasisku so súperom, vpred, vzad, do strán a v kruhu

  3. Pravidlá súťaženia: Juko, Waza-ari, Waza-ari-avasete-ippon, Ippon, Šido, dĺžka trvania osae-komi