"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

Členské

01.09.2014 00:00
Výška mesačného členského sa odvíja od počtu tréningov, ktoré dieťa navštevuje:
 
1 tréning týždenne - 8€ mesačný poplatok
2 tréningy týždenne - 15€ mesačný poplatok
3 tréningy týždenne - 17€ mesačný poplatok 
 
Za mesiac september je členské pre nových členov vo výške 10€. 
 
Platiť môžete v hotovosti alebo prevodom na účet.
Číslo účtu: 520700-4204113558/8360.