"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

JUDO Academy Košice

06.02.2018 21:19

Poprosím všetkých naších členov o vyplnenie novej prihlášky. Ďakujem

 https://www.judokosice.eu/trening/na-stiahnutie/prihlaska-clena/