"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

Mikulášsky turnaj Bardejov

27.11.2015 09:38

... pripravujeme sa na ďalšiu súťaž :)

Mikulašsky turnaj BJ.pdf (1993245)