"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

Nábor september 2015

01.08.2015 00:00

JUDO KLUB SLÁVIA UPJŠ KOŠICE usporiada nábor pre dievčatá a chlapcov vo veku od 4 rokov . Nábor prebieha  počas tréningov v telocvični UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte) Park Angelinum 9. Tešíme sa na Vás.