"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

Noví členovia

20.09.2015 16:30

Do nášho oddielu JUDO prijímame nových členov vo veku od 4 do "kto sa nato cíti" :) :) :) 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť vždy počas tréningov v telocvični  UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte). 

Bližšie info: