"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

Pre koho sú tréningy určené .....

13.09.2016 12:35

Tréningy sú určené pre chlapcov a dievčatá od 4 rokov. Na prvé mesiace chlapcom a dievčatám postačujú tepláky a tričko (dlhý rukáv). Potom je potrebné zadovážiť si cvičebný úbor judogi (kimono).

V tréningovom procese sa kladie dôraz na získanie všestranných koordinačných a pohybových schopností, osvojenie si základov juda a pohybovú prípravu naších najmenších členov formou hry. Veľký dôraz sa kladie na nácvik pádov.