"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

Príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov

24.12.2014 00:00

Milí rodičia a priaznivci športu

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v tomto roku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

Chceli by sme Vám popriať príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, bohatého Ježiška a úspešný vstup do Nového roka.