"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

Športový deň džudistov v Bardejove + sústredenie

20.04.2016 10:50

Športový klub Marušin už 2. rok usporadúva Olympiádu žiakov a žiačok v jude, ktorá je spojená so sústredním. Toto sústredenie sa začína vo štvrtok 28.04.2016 a končí sa súťažou v sobotu 30.04.2016. Pre viac info kliknite tu:

OL.Vých.2. kolo. BJ 2016.pdf (228250)