"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

Tréningy 2015/2016

15.09.2015 09:18

DETI

Streda: 16:30-17:30

POKROČILÍ

Pondelok: 17:00-18:30

Piatok: 16:30-18:00

DOSPELÁCI

Pondelok: 18:00-19:00

Piatok 18:00-19:00

CVIČENIE RODIČOV S DEŤMI 

Streda: 16:30-17:30