"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

Tréningy 2017/2018

03.09.2017 11:10

DETI + CVIČENIE RODIČOV S DEŤMI 

Streda: 17:00-18:00

POKROČILÍ

Pondelok: 16:30-18:00

Piatok: 16:30-18:00

DOSPELÁCI

Pondelok: 16:30-18:00

Piatok16:30-18:00