"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

Tréningy počas letných prázdnin

30.06.2016 10:05

Milí naši priaznivci aj počas mesiaca júl sa budeme stretávať na tréningoch juda :)

Tréningy sa budú konať v pondelok a piatok od 17:00 do 18:30, pre všetky skupiny spoločne.

Zacvičiť si môže prísť každý a radi medzi nami privítame aj nových členov :) :) :)

V mesiaci august bueme mať prestávku a trénovať začneme zase v pondelok 29.08.2016 v obvyklom čase o 17:00.

Prajeme krásne slnečné leto a tešíme sa na Vás :) :) :)