"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

Tréningy počas mesiaca JÚL 2017

28.06.2017 13:36

Milí naši priaznivci, členovia,

aj počas letných prázdnin potrebujeme všetci aspoň trošku pohybu a preto budeme v tréningoch pokračovať.

Tréningy pre všetky skupiny spoločne sa budú konať každú stredu v čase od 17:30 do 19:00 hod.

Trénujeme aj v stredu 5.7.2017, aj keď je sviatok :)

Tešíme sa na všetkých, ktorí prídu a trošku si s nami pocvičia :)