"Prvotným predmetom džuda je sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet "

JUDO Academy Košice

Telocvičňa UPJŠ (pri prírodovedeckej fakulte)
Park Angelinum 9 , 040 01 Košice
00421 905 906 580

judokosice@judokosice.eu

Veľká cena Bratislavy

27.07.2016 09:06

.... dostali sme pozvánku na ďalšiu súťaž :) V Bratislave sa bude konať Veľká cena - 1. ročník Memoriálu Vlada STOPKU, je to medzinárodný turnaj juniorov a junioriek v jude.

Viac informácií nájdete tu: Rozpis VC Bratislava_Sj.pdf (250822) alebo na stránke  https://www.judo.sk/turnaj/vcvt-bratislava